تخفیف ویژه!
کد شناسه :91020

من هم كورونا گرفتم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب من هم كورونا گرفتم - بخشي از كتاب - خودم را جمع مي‌ کنم درون خانه کتابي و زل مي‌ زنم به مشت‏هام که گره کرده‌‏ام در هوا روبه‌روي صورتم، و دارم آرام مي‌چرخانم. چند بار مي‌بندم و بازشان مي‌کنم. دنبال نيرويي مي‌گردم درونشان، درون انگشت‏ها و مچ دستم. حس مي‌کنم الکل و آب و صابون، همه چيز را از درون و بيرونشان شسته و برده است. کف دست راستم را آرام از روي ساعد مي‌‏کشم تا بالا روي بازوم و مي‌‏برم تا بالاي شانه‌ها. خبري نيست نه از عضله‌ها، نه از کول‏ها همه، در معامله‌‏اي زيان‏بار، جاي خود را داده‌‏اند به واژه‏‌ها که اين‌‏ها خود، در رقابتي جنون‌‏آميز با ويروس کورونا، مثل سوزني که در جستجوي رگ بچرخد زير پوست، در بدنم مي‌‏چرخند و هر چه انرژي که سر راه خود مي‌‏بينند، مي‌‏بلعند. غباري مقابل چشمانم بلند مي‌شود به هوا و شروع مي‌‏کند به رقصيدن. چيز جديدي کشف مي‌کنم: احساس مي‏‌کنم فريب خورده‌ام؛ فريبي به درازاي يک عمر! با خودم مي‌گويم: نبايد به اين معامل? طولاني تن مي‌دادم. جهان از همان ابتدا، تا همين حالا و تا ابد، روي زور بازو مي‌‏چرخيده و خواهد چرخيد. و من، ساليان سال، غرق در سادگي مفرط خويش، اين اصل اساسي را ناديده گرفته بودم و...