تخفیف ویژه!
کد شناسه :91005

زبده التواريخ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زبده التواريخ - اين كتاب از زمره تواريخ عمومي است كه "محمدمحسن مستوفي" آن را به فرمان رضا قلي ميرزا، وليعهد نادرشاه افشار تاليف كرده است. آن چه در پيش روي داريد بخش تاريخ صفويه كتاب است كه در عصر مولف يعني از زمان سلطنت شاه سلطان حسين تا پايان رسمي دوره صفويه با تفضيل بيشتري همراه است و يكي از مهم ترين منابع براي مطالعه تاريخ ايران در آن دوره به شمار مي آيد و...