تخفیف ویژه!
کد شناسه :90997

محدوديت صفر براي خانواده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب محدوديت صفر براي خانواده - تا كنون به اين موضوع انديشيده ايد كه چرا هر چي براي داشتن روابط بهتر عاطفي، خانوادگي يا دوستانه تلاش مي كنيد، ولي روز به روز اوضاع بدتر مي شود؟! هيچ انديشيده ايد شايد مشكل شما در روابط كنوني شما نباشد؛ شايد اين مشكلات ريشه در گذشته شما داشته باشد!! شما اتفاق هاي زمان گذشته خود را نبخشيده ايد و آن گذشته را بارها و بارها به زندگي كنوني خود به شكل هاي متفاوت دعوت كرده و آن را دوباره تجربه مي كنيد. اين كتاب به شما كمك مي كند با روش "هواوپونوپونو"، گذشته خود را ببخشيد و از تجربيات خود سپاسگزار باشيد و زندگي حال و روابط كنوني خود را تغيير دهيد و...