تخفیف ویژه!
کد شناسه :90978

خانه اي براي دو خانواده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب خانه اي براي دو خانواده - در شبي سرد و بوراني، در خانه اي، دو نوزاد، به فاصله ي اندكي از يكديگر چشم به جهان مي گشايند. مادران اين دو نوزاد پيوندي ناگسستني و اسرارآميز با يكديگر دارند؛ پيوندي كه فراتر از روابط خوني و خانوادگي معمول بين انسان ها است: "رز" زني است آرام و وظيفه شناس كه مهم ترين هدف زندگي اش جلب رضايت همسر سرسختش است. در حالي كه "هلن" زني خونگرم و مهربان و مادر مستاصل چهار پسر بچه ي آتش پاره است. تولد اين دو نوزاد در آن شب سرد و زمستاني آغاز ماجرايي شگفت انگيز است. يك قدم اشتباه يا يك تصميم نادرست كافيست تا آن چه شكل گرفتنش ساليان متمادي طول كشيده به پلك برهم زدني فرو بپاشد. كشف رازهاي خانه اي براي دو نفر ساده نيست و...