تخفیف ویژه!
کد شناسه :90618

جهان مكتوب-چگونه ادبيات به تاريخ شكل داد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جهان مكتوب-چگونه ادبيات به تاريخ شكل داد - در اين كتاب "مارتين پوكنر" ما را با خود به سفري يگانه در دل زمان و به گرداگرد عالم مي برد و طي آن از نقش شگرفي پرده برمي دارد كه داستان ها و ادبيات در خلق جهان امروز ما ايفا كرده اند. پوكنر در اين كتاب بديع، ضمن كندو كاو در شانزده متن بنياديني كه او آن ها را از بيش از چهار هزار سال ادبيات جهان انتخاب كرده، ما را با بسياري از كساني كه اهل شهود و صاحب بينش بوده اند آشنا مي سازد و به درستي نشان مي دهد كه چگونه نوشتن و به تبع آن، ادبيات، الهام بخش ظهور و سقوط ملت ها و امپراطوري ها بوده، افكار فلسفي و سياسي را در درخشان ترين اذهان و عقول شرر زده، باورها و عقايد مذهبي را در جان باورمندان پديد آورده و با تاثيرگذاري بر زندگي نسل هاي بسيار، سير تاريخي را عوض كرده است و...