تخفیف ویژه!
کد شناسه :90035

تمام آن يكشنبه ها كجا رفته اند؟

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تمام آن يكشنبه ها كجا رفته اند؟ - ادبيات ژاپن، كهن و معاصر، از ديرباز مورد توجه مخاطبان ادبيات در سراسر جهان قرار داشته است، ادبياتي برخاسته از دل فرهنگ متمايز و غني اين كشور كه به ويژه طي يكي دو قرن اخير، به دليل دگرگوني هاي پرشمار ناشي از برقراري ارتباط با ساير كشورها، مدرن شدن، جنگ هاي گوناگون و رشد و شكوفايي اقتصادي به خصوص در نيمه دوم قرن بيستم، بستري پويا و مناسب براي نويسندگان و اديبان فراهم آورده تا هريك به شيوه خاص خود جهان ذهني و فردي اش را در آثارش منعكس كند و...