تخفیف ویژه!
کد شناسه :89955

دنياي ديروز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دنياي ديروز - اين كتاب خاطرات يك اروپايي است كه آرامش و شادي "وين" و "اتريش" را درسال هاي قبل از جنگ اول جهاني نشان مي دهد. خاطرات "اشتفان سوايگ"، نويسنده كتاب حاضر، نور و سايه هايي را نشان مي دهد كه بر فراز اروپا قرار داشت؛ تا زماني كه خورشيد غروب كرد، هيتلر به قدرت رسيد، اروپا براي دومين مرتبه درگير جنگ شد و نويسنده "شاهد وحشتناك ترين شكست عقل و وحشيانه ترين پيروزي خشونت " بود. نويسنده اتفاقات آن دوران و سرنوشت يك نسل را تشريح مي كند. وي در اين كتاب از موضوعات شخصي فراتر مي رود و مختصري از فضاي معنوي جهان را درنيمه اول قرن بيستم به تصوير مي كشاند و...