تخفیف ویژه!
کد شناسه :89682

فرهنگ نام هاي كهن-استان اصفهان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فرهنگ نام هاي كهن-استان اصفهان - از هزار نام كهن و باستاني استان سپاهان (اصفهان) 635 نام آن از دوازده گانه آيين زندگي بوده است. زبان پارسي داراي چنين تواني است كه در دوران كهن و باستان از 65 تكواژ هسته اي و تكواژ ريشه اي 635 نام كهن و باستاني پرگهر مانيك ساخته شده است. با شمارش همه نام هاي كهن و باستاني استان سپاهان هزار نام نمايان شده است كه اين هزار نام از 103 تكواژ هسته اي و ريشه اي زبان پارسي ساخته شده است. آن 6000 نام كهن و باستاني از پيوند 115 تكواژ هسته اي و ريشه اي زبان پارسي را به نيكويي بياموزد. آن 6000 نام كهن و باستاني را ريشه اي آموخته است نا گفته نماند كه تا كنون در ايران بزرگ 12000 نام كهن و باستاني شناسايي و ريشه يابي شده است و...