تخفیف ویژه!
کد شناسه :89681

فرهنگ نام هاي كهن-استان مازندران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فرهنگ نام هاي كهن-استان مازندران - اين كتاب با پژوهش ميداني و ژرف نگر به شناسايي و ريشه يابي نام هاي كهن و باستاني شهرها، روستاها، كوه ها، رودخانه ها و سرزمين هاي اين استان پرداخته است. زيرا باور درست آن بوده است كه اين نام هاي كهن و باستاني گزارش كننده ي فرهنگ چند هزار ساله ي مردم اين استان بوده و اندام هاي بنيادين يا تكواژ هاي هسته اي و ريشه اي اين نام هاي كهن و باستاني اندام هاي بنيادين زبان پارسي است. براي رسيدن به اين خاستگاه اين كتاب در سه بخش گزارش شده است. در بخش اول فهرستي از شناسايي شده ي خود نام با مانيك و جايگاه و نام شهر آن روستا گزارش شده است. اين بخش به دو ستون نبشته شده است. ستون يكم نام بوميك يا آن چه در نقشه هاي جغرافيايي كشور آمده همان گونه نوشته شده است. ستون دوم: نام درست با آوا نگاري با مانيك (معني) ساده، روان و همگاني گزارش شده است و...