تخفیف ویژه!
کد شناسه :89565

زندگي اجتماعي مسلمانان درقرن اول و دوم هجري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زندگي اجتماعي مسلمانان درقرن اول و دوم هجري - تاريخ اجتماعي قرون اوليه اسلامي، يكي از موضوعات است كه طي چند دهه گذشته، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. براي اين موضوع، مي بايست از متوني كه فكت هاي تاريخي بسيار كهن و غني دارند بهره گرفت تا كارايي آن در ارائه يك تصوير اجتماعي دقيق، جدي و نيرومند باشد. در اين كتاب، تاريخ اجتماعي دو قرن اول، براساس كتابي بسيار مهم با عنوان المنصف از عبدالرزاق بن همام صنعاني دنبال شده است. كتاب مصنف با دقت مطالعه شده و داده هاي آن در حوزه هاي مختلف تاريخ اجتماعي، به كار گرفته شده است و...