تخفیف ویژه!
کد شناسه :89523

قدرت حقيقي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قدرت حقيقي - هشيار شدن به احساسات يك فرآيند است. پرورش قدرت حقيقي مستلزم يك عمر تلاش است. تمرين هايي كه در اين كتاب گنجانده ايم براي مان مفيد است. موقع اجراي آن ها به خود فرصت دهيد و به تمرين هاي قدرت حقيقي ديگري فكر كنيد كه ممكن است برايتان مفيد باشد. در اين صورت، مي توانيد تمرين هاي خودتان را ايجاد كنيد. . سرانجام زندگي تان به صورت تمريني مداوم در راه ايجاد قدرت حقيقي درمي آيد. همه ي فصول كتاب حاضر براي درك مفهوم هشياري احساسي ضروري مي باشد. شايد گمان كنيد كه برخي از مطالب به شما مربوط نمي شود اما خواهيد ديد كه چنين نيست. حداقلش اين است كه آن ها به شما كمك مي كند تا انسان هاي ديگر و مشكلات شان را بهتر درك كنيد و...