تخفیف ویژه!
کد شناسه :89486

حقوق كيفري و ليبراليسم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب حقوق كيفري و ليبراليسم - بحث در خصوص مشروطيت يا عدم مشروطيت حكومت، از مباحث بنيادين حقوق اساسي است. در كشور ما نيز اين مسئله از همان روز هاي اوليه مبارزات ضد استبدادي و نهضت مشروطيت كم و بيش مورد اشاره و توجه قرار گرفته است؛ اما به دليل نبود احاطه كافي بر مباني نظري و اصول مشروطه گرايي بين كليت نخبگان سياسي و فعالان جنبش مشروطه، آشنايي جامعه ايراني با مفهوم مشروطيت دولت، شناختي عميق و اصولي نبوده است؛ چنان كه در تاريخ مشروطيت اين روايت آمده كه از بين آنان كه شعار مشروطيت سر مي دادند، به تعداد انگشتان دست نمي رسيدند كساني كه معناي آن را بدانند و...