تخفیف ویژه!
کد شناسه :89486

حقوق کیفری و لیبرالیسم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب حقوق کیفری و لیبرالیسم - بحث در خصوص مشروطیت یا عدم مشروطیت حکومت، از مباحث بنیادین حقوق اساسی است. در کشور ما نیز این مسئله از همان روز های اولیه مبارزات ضد استبدادی و نهضت مشروطیت کم و بیش مورد اشاره و توجه قرار گرفته است؛ اما به دلیل نبود احاطه کافی بر مبانی نظری و اصول مشروطه گرایی بین کلیت نخبگان سیاسی و فعالان جنبش مشروطه، آشنایی جامعه ایرانی با مفهوم مشروطیت دولت، شناختی عمیق و اصولی نبوده است؛ چنان که در تاریخ مشروطیت این روایت آمده که از بین آنان که شعار مشروطیت سر می دادند، به تعداد انگشتان دست نمی رسیدند کسانی که معنای آن را بدانند و...