تخفیف ویژه!
کد شناسه :89376

درآمدي بر جان شناسي اگزيستانسيال مارتين هيدگر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب درآمدي بر جان شناسي اگزيستانسيال مارتين هيدگر - به واسطه عضويت كوتاه "هيدگر" در حزب نازي و رياست دانشگاه در دوره نازيسم، پس از جنگ و غلبه متفقين، طبيعي بود كساني مانند هيدگر مورد بي رحمي و غضب واقع شوند. حوادث بعد از جنگ چنان رقم خورد كه وي به ناچار مدتي را در كلبه اش در جنگل هاي سياه گوشه عزلت اختيار كرد. هيدگر به طور كلي به علم جان شناسي بدبين بود و آن را علمي انتيك (هستانه، موجود شناختي) مي دانست و چون پروژه فكري خود را نوعي انتولوژي( وجود شناسي) مي ديد، طبيعتا نمي توانست نگاه خوشبينانه اي به اين علم انتيك داشته باشد و...