تخفیف ویژه!
کد شناسه :89375

قهرمانان مارول-مرد آهني دستكش آهنين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب قهرمانان مارول-مرد آهني دستكش آهنين - "توني استارك" را سرتاسر دنيا با عناوين متفاوتي مي شناسند: ميلياردر، مخترع، انتقام جو. اما مهم ترين اين عنوان ها مرد آهني شكست ناپذير است. درست وقتي توني مي خواهد با حضورش، به يك گردهمايي بين المللي محيط زيستي در ايرلند هيجان ببخشد، شخصي مجبورش مي كند به نقش خود در خطرناك تر كردن دنيا با سلاح هاي پيشرفته اش بيفتد. اما قبل از آن كه استارك فرصت چنداني براي فكر كردن بيابد، دشمني قديمي مشكلي بزرگ تر پيش رويش مي گذارد: نقشه ي به قتل رساندن تمام وزراي محيط زيست و خود مرد آهني و...