تخفیف ویژه!
کد شناسه :89326

من ديگر ما 1-جوجه هاي رنگي...

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب من ديگر ما 1-جوجه هاي رنگي... - بچه كه بودم، مادرم برايم جوجه مي خريد؛ از همين جوجه هاي رنگي، دانه اي پنج تومان. اولش فكر نمي كردم بزرگ كردنشان، كار چندان سختي باشد. اما بعد فهميدم پرورش جوجه ها، فوت و فن خودش را دارد. پيرزن ها و پيرمردهاي محله مان، از دستم عاصي بودند، از بس كه به سراغشان مي رفتم و از تجربه هايشان مي پرسيدم. من، تنها نگران پرورش جسم جوجه هايم بودم و همين نگراني، مرا وا مي داشت كه به دنبال راه صحيح پرورش آن ها باشم. حالا كه بزرگ شده ام، بچه هايي دارم كه بايد هم جسم و هم روحشان را پرورش دهم، اما يك سوال: دغدغه من براي پيدا كردن راه تربيت فرزندانم، آيا به اندازه نگراني ام براي پرورش جوجه هايم هست؟ و...