تخفیف ویژه!
کد شناسه :89324

من ديگر ما 4-بازي هاي عسلي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب من ديگر ما 4-بازي هاي عسلي - بازي يكي از نيازهاي حقيقي فرزندان ماست. اين نياز، مانند آزادي، يك نياز حقيقي بوده، زياده طلبي به شمار نمي آيد. بسياري از مشكلات تربيتي فرزندان ما، به دليل عدم مديريت صحيح در پاسخ گويي به نياز بازي است. بازي مثل عسل، كام روح بچه را شيرين مي كند. اين شيريني در صورتي مي تواند شما را در تربيت فرزندانتان ياري كند كه عسل بازي، اصل باشد. اگر بازي هاي اصلي از عوامل رشد فرزندان است، بازي هاي تقلبي عامل تخريب روح و روان فرزندان ماست. امروزه عسل هاي تقلبي زياد شده است. بايد بازي هاي اصلي را شناخت تا گرفتار بازي هاي تقلبي نشد و...