تخفیف ویژه!
کد شناسه :89322

من ديگر ما 3-پرنده هاي در قفس...

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب من ديگر ما 3-پرنده هاي در قفس... - بايد كودكي كرد تا بزرگ شد. بچه هايي كه از بچگي كردن محروم مي شوند، كودك مي مانند. اين كودكي هاي نارس، يكي از موانع بزرگ در مسير تربيت فرزند است. پرنده هاي كوچك خانه ما، اگر آزاد نباشند، نمي توانند كودكي كنند. قفس با نوع آفرينش آن ها سازگار نيست. آزادي بچه ها از تولد تا هفت سالگي، موجب تخليه شيطنت و تبديل شدن آن به سرمايه اي براي تربيت بهتر مي شود، اما اگر اين شيطنت آزاد نشد، بايد در انتظار تبديل شدن آن به شرارت نشست و…