تخفیف ویژه!
کد شناسه :89292

بيست هزار آرزو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بيست هزار آرزو - هنگام شانه كردن موهايم، رشته هاي نقره اي را لا به لاي گيسوانم مي بينم و آن ها را لمس مي كنم. موهاي نقره اي من، نشانه هاي راه پرفراز و نشيبي هستند كه در زندگي پيمودم. هربار كه نفسم از ترس بند آمد و از شدت غم مثل ابر بهار گريستم يا از شدت خشم مثل مار به خود پيچيدم، يكي از موهاي سياهم رنگ باخت و نقره اي شد. اين يكي مال اولين مرگي است كه شاهد آن بودم، مرگ دختركي ده ساله كه سرتاپا سوخته و غرق در عفونت بود. من در آن شب شش بار او را احيا كردم. پرستاران التماس مي كردند كه دست از سر دختر بردارم و بگذارم در آغوش مرگ آرام بگيرد و...