تخفیف ویژه!
کد شناسه :89020

سفيدي مرگبار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سفيدي مرگبار - با مراجعه ي جوان روان پريشي به نام "بيلي" به دفتر "كورمورن استرايك"، براي تقاضاي كمك در زمينه ي بازرسي جنايتي كه گمان مي كند در كودكي شاهدش بوده است، آرامش ذهني استرايك به هم مي ريزد. اگر چه بيلي آشكارا مبتلا به بيماري رواني است و نمي تواند جزئيات عيني چنداني را به ياد بياورد، صميميت انكار ناپذيري در شخصيتش و ماجرايي كه بازگو مي كند، وجود دارد. اما پيش از آن كه استرايك بتواند پرسش هاي بيشتري مطرح كند، بيلي با هراسي ناگهاني پا به فرار مي گذارد. استرايك و "رابين الاكوت" دستيار سابق و شريك كنوني اش، در تلاش براي كشف حقيقت ماجراي بيلي، راه پر پيچ و خمي را پيش مي گيرند و...