تخفیف ویژه!
کد شناسه :89010

از تقابل گفتار ونوشتار تاتقابل نظم ونثردر سنت ادبي ما

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب از تقابل گفتار ونوشتار تاتقابل نظم ونثردر سنت ادبي ما - پيش از آن كه به بررسي گفتار و نوشتار در سنت خودمان بپردازيم، ابتدا نگاه كوتاهي خواهيم داشت به تقابل گفتار و نوشتار در سنت غربي و تاثير آن در بلاغت غربي، آن گاه در بخش اول به تبار شناسي جايگاه تقابل گفتار و نوشتار در سنت ادبي ما و نسبت آن با بلاغت اسلامي خواهيم پرداخت. در بخش بعدي به تبارشناسي تقابل نظم و نثر در سنت ادبي ما و ذكر دلايل هواداران هركدام از آن ها اختصاص دارد. كو شيديم بيش از تحليل، در مقام طرح و توصيف و خوانش پديدار شناسانه ي اين دلايل برآييم و...