تخفیف ویژه!
کد شناسه :88978

چرا آدم هاي خوب كارهاي بد مي كنند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب چرا آدم هاي خوب كارهاي بد مي كنند - كشف اين كه چرا انسان هاي خوب كارهاي بد مي كنند و چگونه ماتبديل به بدترين دشمن خود مي شويم، يكي از بزرگترين تحقيقاتي است كه ممكن است انجام دهيم. كشفي روشنگرانه كه مي تواند جنبه ي تاريك و پنهان وجود ما را كه روي انتخاب هايمان تاثير گذاشته و بر ساير جنبه هايمان نفوذ مي كند آشكار كند. اين سفر ما را به قلب دوگانگي وجودمان يعني مركز روشنايي و تاريكي كه وجود ما را در برگرفته است مي رساند و اين اتفاقي چالش برانگيز است چرا كه اكثر ما به درستي خود را نمي شناسيم. ما دنيا را از زاويه اي كه با آن آشنا هستيم مي بينيم و هر كار خوب يا بدي براي حمايت از خودي كه فكر مي كنيم هستيم، انجام مي دهيم و...