تخفیف ویژه!
کد شناسه :88827

مكانيك كوانتومي به زبان ساده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مكانيك كوانتومي به زبان ساده - فيزيك كوانتومي علم است نه جادو، با اين احوال كاري كه مي تواند انجام دهد، به راستي جادويي است و در راه جستجو در فهم آن، خودمان را دركاوش در بافت طبيعي و واقعيت مي يابيم. فيزيك كوانتوم ما را به مرزهاي دانستني هايمان درباره فيزيك مي راند و تفسير و تعبير دانشمندان درباره معني تمام آن ها فرق مي كند. تنها چيزي كه ظاهرا همگان درباره آن توافق دارند اين است كه در كوچك ترين مقياس، طبيعت احتمالي است و...