تخفیف ویژه!
کد شناسه :88627

بهترين خودت باش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بهترين خودت باش - خداوند هميشه مي خواهد ما را رشد و تعالي دهد و كارهاي بيشتري در درونمان و از طريق ما انجام دهد. او ما را خلق نكرده تا متوسط باشيم و از ما نمي خواهد به حد كفايت راضي شويم، بلكه مي خواهد براي رسيدن به مرحله بعدي پيش برويم. اكنون در اين كتاب مي خواهم كمكت كنم كه فقط آن را انجام دهي. مي خواهم تو را به عمق بيشتري ببرم. اميدوارم به تو كمك كنم به درونت بنگري و بذرهاي ارزشمند عظمتي را كه خدا در درونت نهاده كشف كني. در اين كتاب، هفت نكته كليدي به تو نشان مي دهم كه مي تواني از آن ها براي شكافتن آن بذرهاي عظمت استفاده كني و به آن ها اجازه دهي در يك زندگي شاد و پربار جوانه زنند و...