تخفیف ویژه!
کد شناسه :87829

جنسيت و زبان شناسي اجتماعي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جنسيت و زبان شناسي اجتماعي - بخشي از متن - فرض اين كتاب آن نيست كه زبان از جنسيت مي زايد يا جنسيت از زبان هويت مي يابد. عليرغم همايندي زبان و جنسيت اما تلاش مي شود نسبت اين دو پديده در قالب نظام اجتماعي مورد توجه قرار گيرد. در اين صورت است كه مثلا نسبت زبان و جنسيت با قدرت و اعتبار يا طبقه و فرهنگ توضيح يافته و يا از مناسبات اين دو پديده با تكنولوژي و ديوان سالاري يا آموزش و نمادهاي اجتماعي پرده برداشته شده و يا رابطه آن ها با ارگانيسم رفتاري و شخصيت و اجتماع و الگوهاي رفتاري تنقيح مي گردد و... اين كتاب با ارائه تاريخچه مطالعات مربوط به زبان و جنسيت، به بررسي پايدارسازي و بازسازي همزمان هويات جنسيتي و كردارهاي اجتماعي توسط آن در قالب زبان مي پردازد.