تخفیف ویژه!
کد شناسه :13591

متفكران اجتماعي معاصر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در اين كتاب متفكران اجتماعي بر مباني يك نظم صوري و قالبي باتزنمايي نشده، بلكه بنا به جنبه هايي كه به نظر اهميت داشته و براي دانشجويان و مخاطبان جذاب دانسته شده است معرفي شده اند. تلاش در وهله ي نخست تعبير و تفسير و داوري آثار اين متفكران نبوده، بلكه كوششي در جهت بيان و تبيين افكارشان بوده استو انگيزه آن بوده كه خواننده در پي خواندن كتاب حاضر به مطالعه ي اصل آثار آنها علاقه مند شوند .