تخفیف ویژه!
کد شناسه :87794

التيام زخم هاي فرزند پروري ناكار آمد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فرزند پروري ناكار آمد - اين كتاب يك نقاشي كلامي را به تصوير مي كشد. تصويري از خانواده اي حامي و پذيرنده كه اكثر مردم جهان از آن محروم بوده اند! روش هاي غلط فرزندپروري و تابوها و سنت هاي غلط از يك سو و ضعف رواني و شخصيتي كساني كه در شرايط نامناسب صاحب فرزند مي شوند و از سوي ديگر، باعث شده است كه بسياري از انسان ها از پدر و مادرشان زخم خورده باشند و همان الگو هاي غلط زخم زننده را با خود حمل كنند و به آن تداوم بخشند و... اين كتاب ضمن اينكه اشاره به كودكان ديروز و بزرگسالان امروز دارد، مي تواند راهنماي جامعي براي والدين در خصوص رشد صحيح در خانواده ه هاي ناكارامد باشد.