تخفیف ویژه!
کد شناسه :87330

هفت اقليم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هفت اقليم - اين كتاب مي كوشد تا خواهندگان و خوانندگان شاهنامه را در گشودن يكي از دشوار ي هاي متن آن كه همانا چيستي و كجايي جاي نام هاي آن است، را براي فهم بهتر معرفي كند. شاهنامه متني دشوار آسان نماست و فهم آن در گرو درك و شناخت مخاطب از دانش هاي گوناگون همچون اسطوره شناسي، تاريخ، ادبيات، زبان شناسي، جغرافيا و ... است. در اين كتاب مواردي پيرامون درك و شناخت بهتر از مواضع جغرافيايي گوناگوني كه در شاهنامه ذكر شده را مورد بحث و برسي قرار داده است.