تخفیف ویژه!
کد شناسه :86588

چرا پولدارها پولدارتر مي شوند؟

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چرا پولدارها پولدارتر مي شوند؟ - همانطور كه مي دانيد دانشگاه ها در خصوص ثروتمند شدن تقريبا هيچ جيزي را آموزش نمي دهند و همين دانش هاي اندك باعث مي شود تا مردم روز به روز فقيرتر شوند. دولت ها هر ساله پول هاي زيادي را صرف تاسيس مراكز آموزشي مي كنند، ولي جالب اين است كه باز هم شكاف طبقاتي ميان مردم جامعه بيشتر و بيشتر مي شود. اين كتاب به افشاي رازهاي بزرگي در خصوص بحران هاي مالي در جهان، از دانشگاه ها و مدارس گرفته تا تمامي جوامع، پرداخته و اينكه چرا به جاي گسترش چرخه ثروت، جامعه به بيكاري و ركود اقتصادي رسيده، مي پردازد.