تخفیف ویژه!
کد شناسه :81438

مجموعه سرزمين از 6-شهر زمرد از

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مجموعه سرزمين از 6-شهر زمرد از : پادشاه نومه عصباني بود؛ در چنين مواقعي، او بسيار بدخلق مي شد. همه از او فرار مي كردند؛ حتي مباشر ارشدش كاليكو. بنابراين پادشاه در تنهايي خود داد و فرياد مي كرد و درحالي كه غار پر از جواهرش سرگردان قدم مي زد، ديوانه وار با خود حرف مي زد و هر لحظه عصباني تر مي شد و...