تخفیف ویژه!
کد شناسه :80637

مرگ ابر انسان نيچه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مرگ ابر انسان نيچه : فردريش نيچه فيلسوفي است كه به دفعات از معناي مرگ سخن گفته و در آثارش مشخصا به مرگ خودخواسته پرداخته است. همچنين از برخي از جملاتش مي توان چنين استنباط كرد كه او مستقيما آدمي را به انتخاب مرگ دعوت مي كند. اين دعوت نه از سر انكار خواست زندگي، بلكه درنتيجه آميختن آن با ايده هاي نوظهور ديگري نظير: خواست قدرت و يا ابرانسان مطرح مي شود و...