تخفیف ویژه!
کد شناسه :79843

نايب پيشكار ماينز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نايب پيشكار ماينز : تصميم گرفت درنگ كند؛ يعني سرگرمي موردعلاقه اش. روي چمدان ايستاده اش نشست و پاها را به شكلي مقبول انداخت روي هم. پيپ جديدش را با دقت فراوان- انگار كه جوجه اي باشد- از جيب كتش بيرون آورد. همين ديروز خريده بودش؛ درحالي كه تا پيش از آن تجربه ي استفاده ار پيپ را نداشت و...