تخفیف ویژه!
کد شناسه :79762

ويرانه هاي زيبا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ويرانه هاي زيبا : بخشي از كتاب- بازيگر زن رو به مرگ خودش را از تنها مسير مستقيم ممكن به دهكده آن مرد رساند، به اين ترتيب كه با قايق به سرعت به داخل خليج رفت، بي تعادل از كنار بارانداز سنگي گذشت و به انتهاي اسكله كوبيد. لحظه اي در عقب قايق مردد ماند، بعد دست استخواني اش را دراز كرد و نزده هاي ماهوني را گرفت و...