تخفیف ویژه!
کد شناسه :11602

قدرت خود تلقيني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب قدرت خود تلقيني : به نظر مي آيد كه آدمي مي تواند عوامل مانع تحقق ايده هاي خود را پيروزمندانه از ميان بردارد. به علاوه حوزه امكانات گسترده انسان براي تحقق اين ايده ها، از درك اساسي وي نسبت به تصورات ذهني اش سرچشمه مي گيرد. تمامي سير تكاملي تكنولوژي دنياي نو، چنانچه دور از آرمانهاي انساني نباشد، بر اين نظر گواهي مي دهند كه طبيعت در برابر فرمانهاي هشيارانه آدمي سر تسليم فرود مي آورد و....