تخفیف ویژه!
کد شناسه :79064

بردن سیرک به کتابخانه؟ هرگز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب بردن سیرک به کتابخانه؟ هرگز : بخشی از کتاب- اگر یک آگهی دید که روی آن نوشته: در کتابخانه هرکاری که دلت بخواهد، می توانی انجام بدهی! منظورش این است که می توانی بنشینی، کتاب بخوانی، و خیالبافی کنی. منظورش این نیست که می توانی توی کتابخانه سیرک راه بیندازی! اما اگر با همه ی این حرف ها سیرک را آن جا برپا کنی، کتابدار به تو می گوید: فقط لطفا زیاد سرو صدا نکن و...