تخفیف ویژه!
کد شناسه :11351

قوميت و قوم گرايي در ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قوميت و قوم گرايي در ايران : دگرگوني هاي نوين پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال هاي نخستين دهه 1990 و ظهور انديشه هاي نوين، به ويژه پسانوگرايي و گسترش فرايند جهاني شدن، باعث توجه بيشتر پژوهشگران و سياستمداران به پديده هايي همچون مليت، هويت و قوميت شد. دگرگوني هاي سياسي پس از سال 1376 و گشايش فضاي سياسي ايران آن دوران نيز، به نوعي، به زنده شدن بحث هاي مذكور در ايران كمك كرد و...