تخفیف ویژه!
کد شناسه :10923

مهاتما گاندي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

مهانداس كارمچاند گاندي كه پيروانش او را مهاتما(روح بزرگ) مي ناميدند،رهبر جنبش استقلال طلبانه هندوستان بود كه پايداري و مبارزه بونخشونت براي برقراري عدالت را به عنوان شيوه اي براي مبارزه برگزيد و بدين گونه سر مشق بسياري از جنبشهاي صلح طلبانه و آزادي خواهانه قرار گرفت. اما گاندي بسيار فراتر از اين توصيف هاست. او نمادي قديس گونه از آرزوها و اميدهاي مردم هند و در عين حال انساني معمولي بود كه مطالعه زندگي و فعاليتهايش همچنان جذاب و يگانه است .