تخفیف ویژه!
کد شناسه :77131

علم در خدمت محيط زيست- انقراض جانوران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب علم در خدمت محيط زيست- انقراض جانوران : در اين مجموعه با فعاليت هاي دانشمندان در حوزه هاي گوناگون حفاظت محيط زيست آشنا مي شويم. مشكلاتي ماننه بحران انرژي، تغييرات اقليمي، انقراض جانوران و فاجعه هاي طبيعي. تنوع جانوران و گياهان بر كره زمين بسيار گسترده است؛ اين تنوع رو به كاهش و در معرض نابودي است و...