تخفیف ویژه!
کد شناسه :77047

قصه هاي تصويري از سياست نامه 7- بابا گردويي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قصه هاي تصويري از سياست نامه 7- بابا گردويي : بخشي از كتاب- روزي بود و روزگاري. پادشاهي بود به نام انوشيروان. او مثل پادشاهان قبل از خودش، رسم خاصي داشت. بعضي وقت ها از جاهاي دور و نزديك، افرادي به دربار مي آمدند. شعري مي خواندند. هنري از خود نشان مي دادند. مجسمه يا چيز ديگري از چوب و سنگ مي ساختند و مي آوردند و اين چيزها را به شاه تقديم مي كردند و...