تخفیف ویژه!
کد شناسه :76114

كمتر انجام بده بيشتر دريافت كن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب كمتر انجام بده بيشتر دريافت كن : اين كتاب نگاه و ديد جديدي ايجاد مي كند كه استعدادها و علاقه مندي هاي هر فرد بايد شناسايي شود و در همان راستا كارها و افراد مهم زندگي اولويت بندي شود و در ادامه، بر روي آن اولويت ها به دور از حواس پرتي ها تمركز شود. در فرآيند شكل گيري ترجمه ي اين اثر، بر خود فرض دانستم كه شايد ترجمه ي اين كتاب بسياري از انسان هاي گرفتار نازنين سرزمينم را كه شرايط دسترسي به متن اصلي كتاب را ندارند، ياري دهد و...