تخفیف ویژه!
کد شناسه :75828

وحدت متعالي اديان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب وحدت متعالي اديان : كتاب حاضر بر پايه آموزه اي بنا شده كه به دقيق ترين معناي كلمه مقوله اي (متافيزيكي) يا (مابعدالطبيعي) است و به هيچ عنوان نمي توان امري فلسفي تلقي شود. چنين تفكيك و تمايزي ممكن است براي كساني كه عادت دارند متافيزيك را شاخه اي از فلسفه بدانند غيرقابل قبول باشد و...