تخفیف ویژه!
کد شناسه :73676

پرسش هاي زندگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب پرسش هاي زندگي : هدف اين كتاب، هم بسيار فروتنانه و هم به شدت بلند پروازانه است. فروتنانه، به اين دليل كه هدف اصلي آن ارائه مضمون‌هاي عمده فلسفه غرب است، امّا نه به شيوه‌اي تاريخي، بلكه در قالب يك سلسله پرسش و مسائل مربوط به زندگي روزمره. به طور كلي، از اين كتاب انتظار مي‌رود مقاصد يك كتاب مقدماتي فلسفه را برآورده كند، گرچه نوعي نگرش شخصي و غيرمتعارف نيز بر آن مي‌افزايد. امّا اين اثر همچنين به شدت بلند پروازانه است، چون به همان اندازه مي‌خواهد دعوت يا مقدمه‌اي بر فلسفه براي هر شخص عادي باشد، بخصوص جواناني كه مشتاق‌اند درباره اين سنت فكري قابل احترامي كه از يونان آغاز شده است چيزي بدانند. مخاطبان من در وهله‌ي اول كساني هستند كه فلسفه را صرفا سنتي قابل احترام به شمار نمي‌آوردند، بلكه آن را شيوه‌اي از تفكر مي‌دانند كه هنوز معتبر نيست و در مواجهه با مسائل روزمره مي‌توانند از آن بهره گيرند و...