تخفیف ویژه!
کد شناسه :73239

مثنوي معنوي -گزيده و شرح دفتر اول

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كتابنامه‌هاي دانشگاهي 1-گزيده و شرح دفتر اول مثنوي معنوي : اين كتاب به عنوان درسنامه مثنوي يك تاليف شده و كوشش بر آن بوده كه هم در گزينش ابيات و هم در شرح آنها از روشي مناسب براي دستيابي به اهداف اين درس استفاده شود. يادآور مي‌شود اين كتاب در يك نيمسال تحصيلي به صورت آزمايشي به عنوان منبع درسي مثنوي يك تدريس شد و...