تخفیف ویژه!
کد شناسه :72894

چي مثل چيه؟خانواده مثل يك كيك است

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چي مثل چيه؟خانواده مثل يك كيك است : بخشي از كتاب: خانواده، از تو و كساني كه با تو زندگي مي‌كنند، تشكيل مي‌شود. همان كساني كه فكر مي‌كني آنها مال تو هستند و آنها فكر مي‌كنند كه تو مال آنها هستي. افراد يك خانواده به هم فكر مي‌كنند. و بزرگ‌شدن و تغيير كردن همديگر را مي‌بينند. وقتي ما در كنار خانواده‌مان هستيم، هر جاي دنيا هم كه باشيم، باز فكر مي‌كنيم كه در خانه خودمان هستيم و احساس دلتنگي نمي‌كنيم. حتي وقتي افراد خانواده از هم جدا هستند، باز هم به همديگر فكر مي‌كنند و يكديگر را دوست دارند. افراد خانواده ما را دوست دارند و به ما كمك مي‌كنند و...