تخفیف ویژه!
کد شناسه :72792

هويت ايراني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هويت ايراني : چرا اين كتاب را انتخاب كنم: زيرا در اين سرزمين حق راي و تصميم‌گري دارم و مي‌خواهم بدانم چرا روند تقسيم منابع درياي خزر متوقف شده و سهم قانوني ايراني چيست؟ چون مي‌خواهم بدانم آيا براساس قوانين بين‌الملل مي‌توان مسير رفت‌و‌آمد كشتي‌ها را در تنگه هرمز بست؟ مي‌خواهم بدانم كيفيت‌و‌كميت جمعيت‌ايران چگونه است؟ چون دوست دارم بدانم چرا جنبش علمي ايران كه در زمان خوارزمي، ابوريحان‌بيروني، ابن‌سينا و خيام آغاز شد، مانند اروپا به نوزايي سياسي ختم نشد؟ زيرا مي‌خواهم بدانم وضعيت اقوام ايراني چگونه است؟ و پرسش‌هاي ديگري كه به زبان خودماني در اين كتاب پاسخ داده مي‌شوند و...