تخفیف ویژه!
کد شناسه :72741

نمونه آزمونهای استخدامی تعلیم و تربیت اسلامی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب نمونه آزمونهای استخدامی تعلیم و تربیت اسلامی : تعلیم و تربیت اسلام بر اساس ایمان و اعتقاد خالص به خداوند و تعلیمات قرآن استوار است. منابع و مراجع اصلی این نظام منابع چهارگانه احکام فقه‌ی یعنی «کتاب، سنت، عقل و اجماع» است. نقطه آغاز تعلیم و تربیت اسلامی فرمان الهی فقرا باسم ... » و نقطه آرمانی وصول به حریم و اعبد‌ربک حتی یاتیک الیقین» است. تعلیم و تربیت اسلامی انسان را از مرزهای تنگ ماده‌پرستی و طبیعت‌گرای فراتر برده و به سوی خداوند می‌کشاند و فلسفه زندگی را معاد و فلسفه جهان بینی را توحید مطرح می‌کند و عقل و علم را ملاک یافتن حقیقت و ضابطه رستگاری تلقی می‌کند. اسلام توجه همه جانبه نسبت به تربیت انسان دارد و جسم و عقل و روان انسان را تربیت می‌کند. اسلام اصالت را به تربیت می‌دهد و تعلیم و آموزش را وسیله و مقدمه آن می‌داند و...