تخفیف ویژه!
کد شناسه :72589

قصه هاي جزيره(1)دختر قصه گو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قصه هاي جزيره(1)دختر قصه گو : جاده را واقعا دوست دارم؛ چون هميشه در حيرتي كه انتهايش چيست. اين يكي از گفته هاي دختر قصه گو بود. در آن صبح ماه مه كه من و فيليكس تورنتو را به مقصد جزيره ي پرنس ادورد ترك مي كرديم نه اين گفته را از دهان او شنيده بوديم و نه حتي از وجود كسي به نام دختر قصه گو خبر داشتيم و...