تخفیف ویژه!
کد شناسه :72398

بيانيه ي مكتب رمانتيك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب بيانيه ي مكتب رمانتيك : در اين اثر پژوهشي و شجاعانه، آين رند به سادگي از ميان مه احساسات گرايي و تفكر مبهمي كه موضوع هنر را احاطه كرده است، عبور مي‌كند و آن را پشت سر مي‌گذارد. براي نخستين بار تعريفي دقيق از هنر ارائه و ماهيت آن با دقت تحليل مي‌شود. همان‌طور كه ميليون‌ها خواننده‌ي اين رند، با صداقتي تسليم ناشدني انتظار داشتند، اين نويسنده استدلالي ويرانگر عليه هنر ناتوراليستي و نيز هنر انتزاعي ارائه مي‌دهد. و نيرويي را كه او را وادار به نوشتن مي‌كند و اهدافي را كه او براي تحققشان سخت تلاش مي‌كند، توضيح مي‌دهد. بيانيه‌ي مكتب رمانتيك جايگاه خود را به عنوان كتابي اساسي در بناي فكري باشكوهي كه توسط يكي از برجسته‌ترين نويسندگان و انديشمندان عصر ما برافراشته شده، يافته است و...