تخفیف ویژه!
کد شناسه :72125

تجربه هنرمندانه در پديدارشناسي مرلو-پونتي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تجربه هنرمندانه در پديدارشناسي مرلو-پونتي : موريس مرلو-پونتي، فيلسوف پديدارشناس فرانسوي، در يك سلسله از مقاله‌ها و گفتارها آثار برجسته‌اي از هنر مدرن را با به كار بردن روش پديدارشناسي مورد تامل قرار داده است. او معتقد بود كه عريان ساختن عالم به شيوه پديدارشناسانه منحصر به فلسفه مدرن نيست بلكه مي‌تواند از آن هنر مدرن نيز باشد. مراد مرلو-پونتي از هنر مدرن كارهاي سزان، خوان گريس، براك، پيكاسو، و هنرمندان ديگر ژانرهاي هنري است «ماتيوز، 1387، 197». به نظر او كار اين هنرمندان همپا و همسنگ كار پديدارشناس است و...