تخفیف ویژه!
کد شناسه :72060

فلسفه سياست در جهان معاصر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فلسفه سياست در جهان معاصر : كريستيان دلاكامپاني در اين كتاب، مباحث اصلي حوزه فلسفه‌سياسي را بررسي و تشريح مي‌كند. اين مباحث مبتني بر سه‌محور است :تصور كلي و باستاني از آزادي، مفهوم بسيار كهنه ولي پيوسته مورد نزاع عدالت، و سرانجام فكر جديد اما هنوز مبهم نظم جديد بين‌الملل. نويسنده خاطر نشان مي‌كند: مشاجرات سياسي امروز، ريشه‌شان در تاريخ طولاني فلسفه قرار دارد و مناقشات فلسفي در مقابل، باعث روشن شدن آن مي‌گردد.... نسل من همان است كه يك فرصت تاريخي براي او پيش‌آمده تا به صورت جدي با زيان كارهاي ناسيوناليسم پيكار كند و بكوشد تا كشورها از مرحله دولت سراسري ملي فراتر بروند و سخن كانت را به زبان امروزي‌ها ارائه كنند; يعني از ضرورت تداول حقوق جهان وطني (comopopolitique)صحبت كنند. سه فرصت وجود دارد كه اگر ما بلد باشيم از آنها استفاده كنيم، معادل انقلابي خواهد شد بزرگ‌تر از آن‌چه در جواني روياي آن را مي‌ديديم. حتي اگر تغييرات مهم به ندرت در نقاطي پيش مي‌آيد كه انتظارش مي‌رود، ولي نفس تغييرات آن قدر حقيقت دارد كه جهان مي‌تواند عوض بشود... مهم اين نيست كه انسان هر روز يك فكر جديد پيدا كند (تازه چه كسي مي‌تواند ادعا كند كه آراي جديد دارد؟) مهم اين است كه روزي كه انقلاب پديدار شد انسان بتواند تشخيص بدهد كه انقلابي در شرف وقوع است. خصوصا موقعي كه اين انقلاب قيافه‌اي به خود بگيرد (نظم نوين جهاني) كه به هيچ‌وجه شباهتي با جامعه بي طبقه كه يك ربع قرن پيش، انقلاب را به آن موصوف مي‌كردند، ندارد. مباحث كتاب با اين عناوين شكل گرفته است: دورنماي پس از نبرد; تساهل و حدود آن; تفكيك قوا; آزادي در معرض پرسش; برابري يا انصاف؟; حقوق و خير و عدالت; اختراع ناسيوناليسم; در ماوراي دولت سراسري ملي; جامعه عليه دولت; حق با كيست؟ و...