تخفیف ویژه!
کد شناسه :71175

كارآفرينان صنعتي در عصر پهلوي(زندگي و كارنامه حسن تفضلي)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب كارآفرينان صنعتي در عصر پهلوي(زندگي و كارنامه حسن تفضلي) : در اين كتاب به شرح زندگي و فعاليت‌هاي حسن تفضلي از فعالان اقتصادي و از كارآفرينان صنعت‌نساجي پرداخته شده است. حسن تفضلي طي شش دهه در صنعت-نساجي فعاليت داشت. بر‌خلاف ساير همكاران صنعتي، در حوزه‌هاي متعدد كار نكرد. اين تحقيق در حوزه مطالعات خرد به تحليل زندگي يك فعال صنعتي و شركت ريسندگي و بافندگي كاشان مي‌پردازد. مؤسسه در برش زماني ????ـ???? و تحول آن از يك مؤسسه كوچك با ???پرسنل به يك شركت بزرگ با چند كارخانه و ???? نيروي كار مورد بررسي قرار گرفته است. اين پژوهش سعي داشته تا با استفاده از مطالعه اسناد ثبت شركت‌ها، كارخانه و اسناد خصوصي، مصاحبه با ?? نفر از همكاران تفضلي، منابع كتابخانه‌اي و نيز تحليل تاريخي، بخشي از موقعيت ايران معاصر را روشن نمايد. ارزيابي كارنامه حسن تفضلي در شكل‌گيري، توسعه و تداوم اين فعاليت مورد‌توجه قرار گرفته و بر نقش كنشگر، نحوه نگرش و مديريت او در بقا و پيشرفت مؤسسه و نقش كليدي مديريت او بر اين واحد صنعتي در طي پنج دهه تأكيد شده است.كتاب در چهار قسمت تنظيم شده: فصل اول، زندگاني شخصي، موقعيت خانوادگي و دوران كودكي، ويژگي‌هاي اخلاقي، وصيت و فرجام زندگي؛ فصل دوم ، فعاليت تجاري در طي دو دهه، تأسيس شركت صنعتي در سال ???? و گذار شركت در يك روند تاريخي از ???? تا ???? مورد بررسي قرار‌گرفته است. در فصل سوم، تجربه و شيوه‌هاي مديريت تفضلي بررسي و در فصل چهارم سرنوشت بنگاه تا پايان دوران مديريت تفضلي سال ???? و علل ناكامي و نتايج پس از آن در دهه هشتاد ارزيابي شده است و...